Atsakomybės apribojimas: šią programą naudojate savo pačių rizika. Programėlės autoriai neatsako už žalą, padarytą dėl neteisingų skaičiavimų.

Kaip veikia PVM skaičiuoklė?

Jei norite išskaičiuoti PVM nuo skaičiaus, turite paimti pradinį skaičių ir padalyti jį iš 100 ir pridėti PVM procentą.

Jei norite apskaičiuoti PVM prie skaičiaus, pirmiausia turite padalyti pradinę sumą iš 100 ir tada padauginti iš 100 plius PVM procentas.

Naudodamiesi mūsų nemokama PVM skaičiuokle, galite apskaičiuoti arba išskaičiuoti PVM iš bet kokios įvestos vertės sumos. Standartinis PVM Lietuvoje šiuo metu yra 21% . PVM tarifas gali skirtis priklausomai nuo perkamos/parduodamos prekės ar paslaugos bei šalies.

Kokie yra skirtingi PVM tarifai Lietuvoje?

Lietuvoje galioja 4 skirtingi PVM tarifai. Tai yra 21%, 9%, 5% ir 0%, priklausomai nuo perkamų ir parduodamų produktų ar paslaugų.

Standartinis 21 procento PVM tarifas.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

 • Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti
 • Spausdintoms ir elektroninėms knygoms ir spausdintiems ir elektroniniams neperiodiniams informaciniams leidiniams
 • Turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.
 • Keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms.
 • Buitiniams energijos vartotojams.
 • Visų rūšių meno ir kultūros įstaigų.

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

 • Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams
 • Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.
 • Spausdintiems ir (arba) elektroniniams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams (net jei jie skelbiami elektroniniais ryšiais).

PVM neapmokestinama:

 • su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;
 • socialinės paslaugos ir susijusios prekės;
 • švietimo ir mokymo paslaugos;
 • kultūros ir sporto paslaugos;
 • pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla;
 • pašto paslaugos;
 • radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos;
 • draudimo paslaugos;
 • finansinės paslaugos;
 • specialūs ženklai;
 • azartiniai lošimai ir loterijos;
 • nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma;
 • tam tikrų nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas.

0 proc. PVM tarifas taikomas:

 • prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos;
 • prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai;
 • laivų ir orlaivių tiekimui, nuomai, kt. sandoriams, susijusiems su laivais ir orlaiviais;
 • laivų ir orlaivių atsargų tiekimui;
 • vežimo paslaugoms ir susijusiems sandoriams;
 • draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu;
 • diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui;
 • aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui;
 • prekių tiekimui į kitą valstybę narę;
 • prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš Europos Sąjungos;
 • nelaimių aukoms skirtos prekės ir paslaugos;
 • kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui, kai tokie daiktai laikinai įvežti į Europos Sąjungą;
 • atstovavimui tam tikruose sandoriuose;
 • tam tikriems sandoriams, susijusiems su tarptautine prekyba.